Magyar leiras:

Nem valóság, de nem is álom

KÓRÓDI ZsuzsannaKUSOVSZKY BeaSOMODY Péter képzőművészek kiállítása

2023. április 4–29.

A kiállítás címének választott, az Európa Kiadó „Tengerpart” című dalából kiragadott sorok jelzik, hogy a tárlaton bemutatott alkotások az érzékszerveinkkel felfogható anyagi „valóság” és a festészeti, üvegtechnikai eljárásoknak köszönhetően létrejövő metafizikai jelenségek, illúziók határán mozognak. A különböző technikákat alkalmazó három művészben közös az avantgárd és neoavantgárd művészeti törekvések, főként a pop-art, az op-art és az absztrakt festészeti hagyományok ismerete, amely tendenciák stílusjegyei beépítve, olykor csak idézve, reminisztencia formájában, de átértelmezve, újszerűen, egy korszerű vizuális nyelven keresztül jelentkeznek a műveken. Az alkotások, elsősorban geometrikus absztrakt motívumainak szín- és formavariációi, rétegei illuzionisztikus, többdimenziós „tereket” hoznak létre, sokszor a digitális képalkotást, tervezést is bevonva a vizuális játékba.

Kóródi Zsuzsanna (Viltin Galéria) munkái – amelyek egyszerre tekinthetők képeknek, objekteknek és reliefeknek – irizáló, vibráló felületeivel az op-art művészeti örökségét értelmezik újra. Kóródi a tradicionális üveg és a kortárs digitális technológiák összehangolásával hozza létre optikai illúzióit. Folyamatosan új tartalmi és technikai ötletek, megoldások hajtják, reflektálva felgyorsult világunkra és az egyre inkább teret nyerő virtuális létformára.

Kusovszky Bea (Viltin Galéria) a festészet eszközeivel, de a tervezési folyamatok során a digitális képalkotás módszereit is alkalmazva hozza létre a pop-artban gyökerező moiré-effektszerű pontrendszerekből és gradiens színátmenetekből építkező műveit. Az egymásra helyezett és egymáson elcsúsztatott rétegek között létrejövő képmélység a végtelen érzetét kelti, újabb dimenziókat nyitva meg. Legújabb, papírgyűrődések illúzióját keltő képei esetében a művészt a vonalak egymáshoz való viszonyának ritmusa, a vonalak vastagságával való játék, és az így létrejövő fény-árnyék hatások érdeklik.

Somody Pétert (Molnár Ani Galéria) a festmények felületének kialakítása, a különféle matériák egymáshoz való viszonya, és az általuk létrehozott esztétikai minőség foglalkoztatja, a műalkotás anyagának adottságaiból tárja fel a benne rejlő szubsztanciát. Az átgondolt, de sokszor ösztönösen a vászonra felvitt geometrikus és biomorf alakzatokból összeálló viszonyrendszer szabad asszociációknak ad teret.

Kurátor: Kallós Judit művészettörténész

Kiállításmegnyitó:
2023. április 4. (kedd) 18:00

A kiállítást megnyitja:
Dr. Mészáros Flóra művészettörténész

Közreműködik:
Márkos Albert zeneszerző, csellista

Helyszín: Hegyvidék Galéria, 1126 Budapest, Királyhágó tér 10.

A kiállításmegnyitón való részvétel és a kiállítás megtekintése díjtalan.

A kiállítás megtekinthető 2023. április 5-től április 29-ig, keddtől péntekig 10:00–18:00, szombaton 10:00–14:00 között.

 

Kép // Kóródi Zsuzsanna: Npf05, 2023; 50x50cm